top of page

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD "SMLOUVY O ÚPISU DLUHOPISŮ"

- tento formulář je vzorem formuláře pro podání v případě odstoupení upisovatele dluhopisů
od "Smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů"

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

- v případě zájmu Vám zašleme originál této žádosti na Vaší adresu 
- v takovém případě postačí odeslat žádost o zaslání originálního formuláře na naší mailovou adresu
- originál žádosti je chráněn prvky proti zneužití a obsahuje veškeré předepsané údaje potřebné k odstoupení 
  od smlouvy
- abyste jste předešli případným chybným podáním či chybějícím údajům, doporučujeme využít originální formuláře
  naší společnosti

  UPOZORNĚNÍ

  Abychom předešli jakémukoli možnému pochybení či zneužití žádosti a v co nejvyšší míře zajistili ochranu Vašich investic,
  vyžadujeme, aby při podání této žádosti byl podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen.
  Podané žádosti bez úředně ověřeného podpisu žadatele (upisovatele) nebudou ze strany společnosti akceptovány
  a budou považovány za neplatné.
  Společnost si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout.


Upozornění: tuto žádost lze podat pouze v případě, že na odstoupení od příslušné Smlouvy o úpisu dluhopisů vznikl právní nárok v souladu s platnými Emisními podmínkami dluhopisů, nebo v případě, že Upisovatel žádá z vlastní vzniklé potřeby ukončení smlouvy. Emitent si vyhrazuje žádost projednat a rozhodnout o jejim zamítnutí bez udání důvodu.


 

SINCOM Investment Company a.s.- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ÚPISU.jpg
bottom of page