top of page

Investiční zaměření společnosti

INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI
 

Hlavním investičním zaměřením společnosti je realitní trh. V současnosti a  budoucnosti je to jeden z nejbezpečnějších i nejstabilnějších nástrojů investování a zhodnocení finančních prostředků vůbec.
Dlouholeté  ekonomické výsledky na domácím a mezinárodním trhu pak potvrzují hodnotu tohoto investičního zaměření.

Nejvyšší míra efektivity je pak vždy dosažena v metropoli hlavních měst, turistických a průmyslových oblastí s vysokou koncentrací ekonomického základu a investorů.
Této skutečnosti jsme si vědomi z dlouholetých zkušeností na domácím i zahraničním trhu v rámci skupiny a to již od roku 1994.

Své investice v  České republice proto zaměřujeme zejména na oblast hlavního města Prahy a jeho blízkého okolí. 

Stavební pozemky a pozemky obecně
 

Velmi zajímavou oblastí investování jsou pozemky a stavební pozemky. Tyto umožňují ve své podstatě samy o sobě vyvíjet volnou obchodní činnost , bez nutnosti zástavby se zajímavým zhodnocením.

My však kromě této základní obchodní aktivity míříme hlouběji k jádru efektivity a tyto pozemky, ve většině případů přetváříme na stavebně realizační celek určený k nabídce konečnému zákazníkovi.

Znalost prostředí a možností korunuje naši snahu úspěchem a vede k realizaci zdárných projektů. 

Rodinné domy a řadové domy
 

Výstavba rodinných a řadových domů představuje z hlediska investic a realizací nástroj, kde se v jednom projektu skloubí  vize konečného prvku vizualizace s takřka neomezenou tvorbou provedení a vybavení pro budoucí uživatele s velmi efektivním nástrojem zhodnocení vložených prostředků.

Rozsáhlé příležitosti pak skýtá hlavní město, metropolitní trh je velice specifický měnící se v závislosti  na lokalitách města, ale i s ohledem na budoucí klientelu, kterou má oslovit.

Dá se však obecně říci, že projekt, ať je sebevíce skromný, či naopak velkorysý a komfortní s vysokým nadstandartem provedení , má vždy svého budoucího investora a uživatele.

home-2.jpeg
1b95007a384080083e1832b5e085ef23_rodinndomy.jpeg

Byty a bytové komplexy
 

Menší a střední bytové komplexy, neboli bytové domy v dnešním moderním pojetí, představují z hlediska výstavby takřka neomezenou škálu možností a to jak realizačně architektonických, tak ekonomických.
My se zaměřujeme na střední a menší projekty s vyšším stupněm soukromí užívání a rychlejším potenciálem realizací oproti mamutím projektům.

Menší projekty se těší velké míře obliby mezi potencionálními zájemci a jsou v rámci možností zasazeny na místa s dobrou dostupností a v blízkosti přírody.

Ekonomická prosperita i přes prvotní pozemkovou nákladovost je velmi dobrá a zájem o tyto nemovitosti - byty  je vyjma běžných zájemců i z řad zahraničních zákazníků a korporací hledajících klidné bydlení pro své řídící  pracovníky.

Komerční objekty střední velikosti
 

Komerční nemovitosti vnímáme,  jako nemovitosti s největším investičním potenciálem a ve své podstatě nejširším využitím vůbec. 
Na území hlavního města jsou dnes stovky pozemků, nemovitostí, areálů s velmi malou a mnohdy i nulovou využitelností.
Nepřehlížíme ani možnosti skýtající  pozemky a areály ve vlastnictví bank, firem i zkrachovalých a nefunkčních závodů.
Vyhledáváme takovéto možnosti pro naše investice a realizace s pečlivostí  a místní znalostí prostředí a majetkových poměrů je přetváříme na objekty se zcela novou výstavbou, zaměřením i využitím na lokálním trhu.
Výsledek pak představuje vysoká efektivita zisku.

Nový dům
Moderní řadové domy

Rekonstrukce městských bytových domů
 

Městské bytové domy a to zejména v centru Prahy a jeho blízkosti mají v sobě obrovské kouzlo.
Kouzlo minulosti a doby, ve které vznikaly a  léta historie tvořící jejich nedílnou součást zachovanou až do dnešní doby. 
Ve většině případů jde o opravdu zvučná jména jejich majitelů i architektů.
Takovéto objekty jsou pak i přes svou značnou nákladovost pořízení a rekonstrukce opravdovou investiční perlou.
Skrývají tajemství a jsou vždy umístěny v lokalitě s nepřekonatelnou atraktivitou.
Jsou natolik ceněny, že se stávají v dnešní době výhradou velmi movitých investorů a domy  s dokonale citlivou rekonstrukcí jsou pak naprostým unikátem.

9ae52a5657a3393df71faca6d957a699_rekonstrukce.jpeg
bottom of page